Mgr. Martin Vlnka, info@martinvlnka.sk
Úvod

Športový kemp

Ponúkame veľa zábavy v rôznych druhoch športu ako napríklad futbal, florbal, basketbal, bedminton, turistika a športové hry v prírode.
Našim cieľom je zamerať sa na rekreačných športovcov a vytvárať kladný vzťah k športu a osvojiť si základy v jednotlivých športových hrách.

Cieľom ŠPORTKEMP-u je vyplniť deťom čas prázdnin pohybom tak, že sa zdokonalia v jednotlivých skupinových ako aj individuálnych športoch. Do denného programu sme zaradili aj hodinu venovanú kompenzačným cvičeniam z dôvodu, že deti v tomto veku sú jednostranne zaťažované a často dochádza k svalovým disbalanciam, čoho dôsledkom je hlavne vykrivenie chrbtice. Celý kemp sa bude niesť v duchu športových hier, súťaženia a zábavy.
Aj v roku 2015 pripravujeme množstvo športových táborov. Ak sa stihnete zaregistrovať do konca marca získate zľavu 20%.

Tešíme sa na Vás

Športový kemp
6.7. – 10.7.2015 denný
27.7. – 31.7.2015 denný
3.8. – 8.8.2015 denný v penzione Formula
Pre prihlásenie vyplňte registračný formulár v spodnej časti tejto stránky.

Predpokladaný program:
7:30 – 8:00 – príchod detí do kempu
8:00 – 9:00 – ranný ľahší tréning - zdravotná telesná výchova (strečingové cvičenia, kompenzačné cvičenia, cvičenia na odstránenie svalových disbalancií, gymnastika)
9:00 – 9:30 – oddych - desiata
9:30 – 11:00 – doobedný tréning
11:30 – 13:00 – obed + oddych
13:00 – 15:00 – zábavné cvičenia v prírode , netradičné športové hry
15:00 – 16:00 – preberanie detí

Cieľom kompenzačných ( vyrovnávacích ) cvičení je ovplyvniť pohybový systém športovcov a vypracovať správne pohybové stereotypy v stoji, v chôdzi, v sede a v ďalších náročných posturálnych polohách a pohyboch. Medzi hlavné úlohy kompenzačných cvičení patrí :
- vyrovnávať jednostranné zaťaženie športovcov
- predchádzať vzniku svalovej nerovnováhy a tým poruchám kĺbovej pohyblivosti,
prispieť k vytváraniu kvalitných ( ekonomických ) pohybových stereotypov.
Doobedný tréning: bude zameraný na zdokonaľovanie jednotlivých športových hier ako napríklad basketbal, futbal, florbal, hádzaná, volejbal a iné.
Zábavné cvičenia v prírode: tu sa chceme zamerať na športy v prírode, turistika a netradičné športové hry.
Samozrejme sa budeme riadiť počasím, ak by bolo moc teplo alebo by pršalo, tréning bude prebiehať v hale.

CENA:

Denný kemp
cena je 100 ,- Eur
V cene je zahrnuté: pitný režim, desiata obed, olovrant

Celodenný kemp
cena 180, - Eur
V cene je zahrnuté: pitný režim, desiata obed, olovrant, vecera a ubytovanie

Potrebné si vziať: športové oblečenie, športovú obuv aj von aj do haly a fľašu na pitie

Spôsob platby: Zaslať vyplnenú prihlášku, uhradiť platbu bankovým prevodom na č.účtu: SK2002000000003441140256 s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň). Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 4 týždne pred vybraným termínom, v opačnom prípade bude platba použitá na náklady futbalového kempu.

do poznámky napíšte termín kempu

Denny sportovy kemp

Meno a priezvisko *
Dátum narodenia *
Adresa - ulica a číslo *
Mesto a PSČ *
E-mail *
Mobil *
Máš nejakú alergiu? *
Choroba (ktorá by si vyzadovala špeciálnu pozornosť)
Zákonný zástupca *
Mobil *
Správa *
Kontrolný reťazec: *
Nový reťazec
* - Povinné položky