Mgr. Martin Vlnka, info@martinvlnka.sk
Úvod

Martin Vlnka


Mgr. Vlnka Martin
nar. 21.2.1980 v Trenčíne
prax: od 2004

Vzdelanie:
Fakulta telesnej výchovy a športu – Univerzita Komenského
Inštitút Fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Kondičná príprava je dôležitá súčasť športovej prípravy. Je to proces zameraný na získanie potrebného pohybového potenciálu v súlade s požiadavkami vybranej športovej špecializácie. Každý šport kladie na úroveň kondičnej pripravenosti svoje špecifické požiadavky. Požiadavky na úroveň kondičnej pripravenosti nie sú stabilné, postupne narastajú, tak ako sa rozširujú úlohy športovca nielen v individuálnych, ako aj v kolektívnych športoch. Preto je nevyhnutné si uvedomiť, že kondičná príprava je pedagogický proces zameraný na zvýšenie funkčných a psychických možností športovca. Aby bol tento proces efektívny, tréner ho nesmie chápať ako jeden celok, ale ako rozvoj jeho jednotlivých častí tak, aby maximálne podporovali výsledný efekt celkového pohybového prejavu športovca.

Pohybové schopnosti rozdeľujeme na kondičné (rýchlosť, vytrvalosť, sila, ohybnosť) a koordinačné (reakčná rýchlosť, orientačná, rovnováhová, kinesteticko – diferenciačná rytmická schopnosť).