Mgr. Martin Vlnka, info@martinvlnka.sk
Úvod

Letná príprava 2013

Tréningy individuálne alebo skupinové cvičenia zamerané na rozvoj:
• maximálnej, vytrvalostnej, rýchlej a výbušnej sily
• koordinácie, stability
• rekonvalescencia po zranení
• aerobných a anaeróbnych vytrvalostných schopností
individuálny prístup
• diagnostika trénovanosti cez najmodernejšie zariadenia (fitro jumper, fitro agility, fitro tapping, fitro dyne) a iné.

Diagnostika trénovanosti
Diagnostika trénovanosti je nevyhnutnou súčasťou riadenia tréningového procesu. Poskytuje objektívne spätné informácie o aktuálnom stave pripravenosti športovca v jednotlivých zložkách prípravy: kondičná, technická, taktická, psychická a teoretická. Diagnostiku trénovanosti uskutočňujeme cez najmodernejšie zariadenia (fitro jumper, fitro agility, fitro tapping, fitro dyne) a iné.

Individuálny tréning
Individuálny tréning - je odborne vedené cvičenie zamerané na priame potreby hokejistu. Tréner sa zameriava na individuálne kondično-koordinačné potreby športovca. Tréning prebieha jeden na jedného.

Komlexná kondičná príprava
Jedná sa o skupinovú letnú prípravu, ktorá prebieha v mesiacoch máj, jún poprípade aj júl, august. Tréningový týždenný cyklus prebieha v 8 až 10 tréningových jednotkách. Príprava prebieha v objekte zimného štadióna Mariana Gáboríka, v ktorom sa nachádza špičkové fitnescentrum a aj multifunkčné ihrisko.

Tréningový plán
- sa pripravuje po základnom rozhovore s trénerom. Po zistení skutočností sa pripraví vhodný tréningový plán.